inthierennu

Even voorstellen..

Mijn naam is Christa Offringa.
Van jongs af aan heb ik het positieve effect van sporten en bewegen ervaren.
Na mijn opleiding aan de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Arnhem en na 5 jaar onderwijservaring heb ik de overstap gemaakt naar de hulpverlening. In Amsterdam volgde ik de voortgezette opleiding tot Psychomotorisch therapeut. Vanaf 1989 ben ik werkzaam bij Emergis als Psychomotorisch therapeut bij de afdeling Volwassenenzorg.
Sinds 2008 ben ik mindfulnesstrainer en geef ik running therapy. Over beide methodes ben ik erg enthousiast vanwege het gunstige effect op stemmingsklachten. Ook uit onderzoek blijkt dat mindfulness en running therapy, met name bij depressieve klachten, leiden tot verbetering van de stemming.
Mensen in beweging krijgen, waardoor zij hun kracht weer voelen en zo nodig hun automatismen letterlijk leren doorbreken, vind ik het mooiste werk dat er is.
Momenteel ben ik samenwerkende bij praktijk 'Veldzigt' te Goes, dit was voorheen maatschap 'het Lindeke', een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemers in de ambulante geestelijke gezondheidszorg.

Mijn kracht en eigenheid als therapeut:

Supervisie

Naast het werken als psychomotorisch therapeut heb ik in Den Haag de supervisorenopleiding gevolgd en tijdens mijn opleiding en erna heb ik met veel plezier enkele jaren opleidingssupervisie gegeven aan studenten van de Hogeschool Zeeland te Vlissingen, opleiding Social Work.
Het begeleiden van het proces van persoonlijk leren van een beroep en dat in de context van een specifieke werksituatie vind ik boeiend, zowel voor beginnende als gevorderde beroepsbeoefenaren.
In mijn eigen bedrijf geef ik individuele supervisie aan mensen in allerhande verschillende beroepen en hier geldt voor mij: leren als proces heeft verandering als gevolg. Overal liggen levenslessen.

Voice Dialogue

In BelgiŽ, bij Marijke Leys, volgde ik de opleiding tot Voice Dialogue facilitator. Deze methode heeft mij toegang gegeven tot delen in mijzelf die voorheen meer afgesloten waren. Dit was en is nog steeds een proces dat verhelderend en vreugdevol is. Ik kan het goed inzetten in zowel mijn supervisie- als mijn PMT- praktijk.

Registraties en lidmaatschappen van de diverse beroepsverenigingen

Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen( SRVB)
Senior Geregistreerd Vaktherapeut PMT, registratienummer: 2842
Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching( LVSC), geregistreerd supervisor: nr. S 12333

© Peter Berg & www.mijn-eigen-website.nl (design)