inthierennu

Supervisie

Supervisie is een leermethode voor (beginnende en gevorderde) beoefenaars van beroepen waarin de communicatie tussen de werker en anderen een belangrijke rol speelt. Je leert op een specifieke manier je vakbekwaamheid verwerven of verbeteren (W. Regouin).
Supervisie kun je  individueel of in een kleine groep doen.
Er zijn verschillende opdrachtgevers die supervisie kunnen voorschrijven of aanbevelen: een praktijkinstelling, een opleiding of de supervisant die zelf supervisie regelt.

Praktijkervaringen vormen het uitgangspunt van de supervisiebijeenkomsten.

Het gaat bij supervisie om inzicht, leren en handelen.
Het leren in supervisie is gebaseerd op reflecteren, bijvoorbeeld aan de hand van vragen als: Wat is er precies gebeurd? Hoe is het gegaan? Wat betekent dit voor jou, voor andere betrokkenen? Zou je het ook anders kunnen bekijken? Hoe dan en welke consequenties heeft dat voor het vervolg? Hoe zou je het verder willen aanpakken? Op welke manier en welke hulpmiddelen heb je daarbij nodig?

Wat kun  je tijdens supervisie leren?

Op eigen initiatief de competenties verbreden, verdiepen en verrijken.
Kritisch reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen, de houding en de motivatie vanuit theoretische kaders.
Het aanpassen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

tarief: 95,- per uur

Voor mensen met een minimum inkomen geldt een aangepast tarief.

© Peter Berg & www.mijn-eigen-website.nl (design)